نوشته‌هایی با برچسب "چگونه مبارزه کنیم"

 چگونه با فراموشی مبارزه کنیم؟ چگونه با فراموشی مبارزه کنیم؟

چگونه با فراموشی مبارزه کنیم؟. Previous. Next. Close. <!-- <a href="#" onclick="return false" class="highslide-move control"><strong>Move</strong></a> -->. آیا برای شما هم پیش آمده است که برخی کارهای روزانه خود را از یاد ببرید؟ مانند عدم اطمینان از بستن در خودرو و یا آپارتمان، گم کردن وسایل، از اتاقی وارد اتاق دیگر شدن و از خود پرسیدن که برای انجام چه کاری وارد این اتاق شده ام؟. عدم توانایی در به یاد سپردن شماره تلفن ها، به دنبال دسته کلید یا وسائل شخصی دیگر خود گشتن و موارد دیگر، احساس پریشانی و ناتوانی در فرد بوجود می آورد. هر فرد ممکن است ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه