نوشته‌هایی با برچسب "مسئولیت اجتماعی شرکتها"

نقش شرکت‌ها در توسعه مسئولیت اجتماعی (1) نقش شرکت‌ها در توسعه مسئولیت اجتماعی (1)

برترین ها: توسعه فناوری و کسب و کار در دنیای کنونی سبب شده است، تا شرکت‌های بیش تری هر روز در زمینه‌های مختلف در سراسر جهان مشغول به فعالیت شوند و از منابع زمین برای توسعه کسب و کار خود استفاده کنند. هر اندازه از کره زمین و توانمندی‌های طبیعیان بیش تر استفاده می‌شود، فرصت برای نسل آینده جهت استفاده از منابع خدادادی کم تر می‌شود. بنابراین، دنیا در چند دهه اخیر، به فکر مفهوم توسعه پایدار افتاده است که نیازهای نسل امروز را تأمین کند و خطری متوجه نیازهای نسل آینده نکند. این آرمان بزرگی است، اما به نظر می‌رسد، نیل به این آرمان آسان نباشد. مطلبی

نقش شرکت‌ها در توسعه مسئولیت اجتماعی (2) نقش شرکت‌ها در توسعه مسئولیت اجتماعی (2)

برترین ها: توسعه فناوری و کسب و کار در دنیای کنونی سبب شده است، تا شرکت‌های بیش تری. هر روز در زمینه‌های مختلف در سراسر جهان مشغول به فعالیت شوند و از منابع. زمین برای توسعه کسب و کار خود استفاده کنند. هر اندازه از کره زمین و. توانمندی‌های طبیعیان بیش تر استفاده می‌شود، فرصت برای نسل آینده جهت. استفاده از منابع خدادادی کم تر می‌شود. بنابراین، دنیا در چند دهه اخیر،. به فکر مفهوم توسعه پایدار افتاده است که نیازهای نسل امروز را تأمین کند و. خطری متوجه نیازهای نسل آینده نکند. این آرمان بزرگی است، اما به نظر. می‌رسد، نیل به این آرمان آسان نباشد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه