نوشته‌هایی با برچسب "مدل کیفیت خدمات"

مدل RATER؛ ابزار اندازه‌گیری کيفيت خدمات مدل RATER؛ ابزار اندازه‌گیری کيفيت خدمات

دنیای اقتصاد : شما چگونه کیفیت خدماتی را که به مشتریان خود ارائه می‌دهید ارزیابی. می‌کنید؟ برای این کار ممکن است از روش‌هایی مانند ارائه پرسش‌نامه نظرسنجی. به مشتریان یا مصاحبه با گروه‌های متمرکز استفاده کنید. یا ممکن است. تعداد و نوع شکایات رسیده از مشتریان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار. دهید. بدون شک روش‌هایی که به آن اشاره شد روش‌های مفیدی برای اندازه‌گیری. کیفیت خدمات هستند، اما ممکن است در انجام آن جنبه‌هایی از نظرات مشتریان. در نظر گرفته نشوند. اینجا است که ابزار مدل RATER می‌تواند به شما کمک. کند. این ابزار نقاط مورد نظر مشتری را

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه