نوشته‌هایی با برچسب "لبخند بزن فردا روز بدتری است"

لبخند بزن فردا روز بدتری‌ است! لبخند بزن فردا روز بدتری‌ است!

در ترافیک گیر کرده اید و احتمالا دیر به یک قرار مهم می رسید. آن قدر اعصاب تان خرد شده است که فکر می کنید همه ماشین هایی که در خط های دیگر هستند در حال حرکت هستند و فقط شما در صفی از خودروها گیر افتاده اید که اصلا و ابدا جلو نمی روند. در یک تصمیم ناگهانی با هزار مکافات صف تان را عوض می کنید اما دو ماشین که جلوتر می روید باز هم ترافیک قفل می شود. شانس بدتان را لعنت می کنید و هر چه از دهن تان در می آید می گویید. در این لحظه باز هم فکر می کنید همه صف های خودروها در ترافیک در حال حرکت هستند و شما باز در صف ماشین هایی که حرکت نمی کنند گیر افتاده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه