نوشته‌هایی با برچسب "عزت نفس"

 مادر، عزت نفس - پدر، اعتماد بنفس مادر، عزت نفس - پدر، اعتماد بنفس

مادر، عزت نفس - پدر، اعتماد بنفس. Previous. Next. Close. <!-- <a href="#" onclick="return false" class="highslide-move control"><strong>Move</strong></a> -->. آیا می دانید مرز بین تشویق و تنبیه کجاست؟. آیا برای کودکان زیر 7 سال مفهومی به اسم تنبیه یا محرومیت باید وجود داشته باشد؟. به نظر شما رفتار ناهماهنگ پدر و مادر چه تاثیری بر کودک می گذارد و در این خصوص چه باید کرد؟. اگر پدر و مادر جلوی بچه ناخواسته دعوا کردند آیا راهکاری وجود دارد که تاثیر منفی آنرا بکاهد؟. چرا به عنوان پدر یا مادر نمی توام قاطع باشم و چه می شود که آنرا با عصبانیت، بروز می

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه