نوشته‌هایی با برچسب "روش های مقابله با ترس"

7 روش هوشمندانه برای مقابله با ترس از پذیرفته نشدن 7 روش هوشمندانه برای مقابله با ترس از پذیرفته نشدن

احساس ناامنی باعث می شود شما دیگرانی که شمارا به خاطر خودتان پذیرفته اند را نبینید و کل توجهتان به اندک افرادی که شمارا پس زده اند جلب شود. ترس از پذیرفته نشدن چه تأثیری بر زندگی شما دارد؟ اگر بی خیال نگاه مردم نسبت به خود شوید چه تغییری در زندگی شما حاصل می شود؟. برای پاسخ به این سؤال ها لازم است که بدانید بخش زیادی از ترس ها و اضطراب های ما حاصل یک چیز است: از دست دادن!. ترس از دست دادن:. جوانی. اگر بیش ازحد به نظرات دیگران بها دهید خودتان را زندانی آن ها کرده اید. هیچ وقت اجازه ندهید نظر کسی واقعیتتان را تغییر دهد. هیچ وقت به خاطر خوش آین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه