نوشته‌هایی با برچسب "خودت باش همین"

با خودت مهربان باش با خودت مهربان باش

خیلی از انسان ها در هراس از فردا زندگی می کنند. سایه ترس روی زندگی آنها گسترده شده و مدام از این می ترسند که فردا چه خواهد شد. اما یک لحظه منطقی فکر کنید، شما که نمی توانید فردا را کنترل کنید، اما چیزی که می توانید آن را کنترل کنید زندگی خودتان، در همین لحظه است. ترس تان در مورد آینده را کنار بگذارید و یاد بگیرید همین لحظه را دوست داشته باشید و از آن لذت ببرید. آنچه باید بدانید این است: این لحظه ای که در آن هستید دیگر تکرار نمی شود، پس قدر آن را بدانید. آیا حاضر هستید پول هنگفتی خرج کاری کنید که هیچ اثری در خوشحال تر کردن شما ندارد؟ در زندگ

خودت باش! خودت باش!

همه ما می دانیم که خود بودن و برداشتن نقاب های کاذب، ما را جذاب تر و زندگی مان را راحت تر و بی دردسرتر می کند. اما چیزی که کمتر در باره آن شنیده ایم این است که خود بودن می تواند ما را به راحتی به موفقیت برساند. حقیقت این است که قدرتی در ما هست که با هیچ ابزاری قابل اندازه گیری نیست. قدرتی اعجاب آور، که از آن «خود» شماست. یعنی از آن «خودحقیقی یا نهانی» شما!. خود حقیقی را گم نکنید!. اینک ببینیم «خود حقیقی یا نهانی» چیست و قدرت خود را از کجا آورده است؟ خود حقیقی یا نهانی، همان طبیعت راستین و شگفت انگیز ماست؛ یعنی همان جوهر و حقیقت انسان. بخشی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه