نوشته‌هایی با برچسب "حوصله ام سر رفته"

حوصله ام سر رفته! حوصله ام سر رفته!

«چندمین بار است که این مسیر را می آیم. حوصله خودم هم سر رفته از بس مغازه ها را نگاه کردم و پیاده رو ها را گز کردم. دلم نمی خواهد برگردم به خانه. می دانم پایم به خانه نرسیده امر و نهی ها و سۆال و جواب ها شروع می شود. تمام عصرهایم را همین طور می گذرانم، بی آن که بدانم از این همه وقت گذرانی چه می خواهم. ». به کجا چنین شتابان؟. اگر حوصله تان از زندگی و خانه و درس و خیلی چیزهای دیگر سر رفته و خیابان های شهر را جایی برای انعکاس تنهایی و جوانی یافته اید، باید چاره دیگری بیابید. وقت شما و بیش از همه خودتان ارزش مندتر از آن هستید که در پیچ و خم ها

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه