نوشته‌هایی با برچسب "برندهایی که نام کالا شدند"

برندهایی که نام کالا هم شدند! برندهایی که نام کالا هم شدند!

برترین. ها به نقل از آسیا : واژه ها در مصرف ایرانی ها، کلیشه ای و غالبا ماندگار هستند. این برندها تعدادی از نام های تجاری هستند که سینه به سینه و دهان به دهان نسل های گذشته را طی کردند تا به امروز رسیدند. امروز اگر نه اکثر قریب به اتفاق بلکه اقلیت غالب، هنگام مراجعه به فروشگاه ها و یا سوپرمارکت ها زمانی که طالب خرید هستند، نام برندهایی از این قبیل را جای محصول طلب می کنند. در میان انواع و اقسام جملات کاربردی که از افراد توانا و صاحب اندیشه به یادگار مانده است تا آنها که به دنبال فرصت های طلایی هستند تا بتوانند با به کارگیری آنها زندگیشان را تح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه