نوشته‌هایی با برچسب "بررسی شعارهای تبلیغاتی"

بررسی شعارهای تبلیغاتی بانكهای ایرانی بررسی شعارهای تبلیغاتی بانكهای ایرانی

یکی از عناصر مهم در معرفی و برندسازی شرکتها و سازمانها، شعارهای تبلیغاتی آنهاست. شعار تبلیغاتی بیانگر جهت گیری استراتژیک و ارزشهای بنیادین مورد ادعای سازمانها است. گفتم مورد ادعا چون این ارزشها و رویکردها باید در عمل اثبات شود و صرفا با گنجاندن مفاهیم ارزشی در شعارهای تبلیغاتی، تمایزی ایجاد نخواهد شد. (به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست). با این وجود شعار تبلیغاتی با روشن کردن مسیر پیش روی شرکتها و سازمانها، کمک زیادی به جایگاه سازی و متمایز سازی کالاها و خدمات آنها می کند. به شرط آنکه هوشمندانه و آگاهانه انتخاب شوند. وقتی به شعارهای تبلیغا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه