نوشته‌هایی با برچسب "انرژی مثبت بدن"

زبان بدن انرژی مثبت ها: آدم هایی که وقتی نیستند هم هستند! زبان بدن انرژی مثبت ها: آدم هایی که وقتی نیستند هم هستند!

آدم های اطراف تان را به خاطر بیاورید. غیر از این است که می توانید آنها را به 3 گروه تقسیم کنید؟! اول؛ کسانی که وقتی هستند، هستند و وقتی نیستند هم که نیستند. دوم؛ آدم هایی که وقتی هستند هم نیستند و سوم؛ آدم هایی که وقتی نیستند هم هستند! یک بار دیگر این گروه ها را از اول بخوانید و روی هر کدام جداگانه چند دقیقه ای فکر کنید، البته زیاد درباره دو گروه اول به ذهن تان فشار نیاورید چون فعلا با آنها کاری نداریم و بحث مان درباره آن آدم های فوق العاده ای است که وقتی نیستند هم هستند! انرژی مثبت ها! آدم هایی که آنقدر انرژی - آن هم از نوع مثبت - دارند که ح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه