در تاپیک شما را با میزان کالری مورد نیاز بدن و همچنین جدول میزان کالری دریافتی مورد نیاز بدن آشنا میکنیم.

www.takroj.ir 300012359

کالری مورد نیاز بدن

کالری چیست؟

کالری در واقع، واحد انرژی غذایی است. یکی از اثرات غذایی که ما می خوریم تامین انرژی برای بدن ما می باشد تا بدن ما بتواند نیروی لازم را برای حرکات و کارهای ارادی و غیر ارادی خود به دست آورد.

 

حرکات و کاهایی مانند راه رفتن، انجام کارهای شخصی، ورزش و کارهای بدنی در حرفه‌های مختلف ارادی است. اما حرکات غیر عادی مانند حرکات قلب و دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، حرکات معده و روده‌ها و غیره می باشد باید دانست که تولید و ساخته شدن بعضی از مواد در بدن احتیاج به انرژی دارد.

 

بدن ما چه مقدار کالری نیاز دارد؟

تعیین مقدار کالری مورد نیاز یک فرد احتیاج به محاسباتی دارد و با عواملی مانند سن، وزن بدن، جنس، شغل، میزان فعالیت بدنی و ورزش و غیره بستگی دارد. جداولی برای تعیین میزان کالری مورد نیاز افراد مختلف وجود دارد.

 

بعضی از سازمان‌های علمی نیاز به انرژی غذایی را در افرادی که وزن و قد متوسطی دارند و فعالیت بدنی آنها شدید نمی باشد برای زنان ۲۳۰۰ کالری و برای مردان ۳۲۰۰ کالری تعیین کرده اند. برای اطلاع بیشتر به جدول زیر مراجعه نمائید.

احتیاجات کالری زن و مرد بر حسب وزن و میزان فعالیت

وزن بدن (کیلوگرم) فعالیت کم فعالیت متوسط فعالیت شدید فعالیت خیلی شدید
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
۴۰ ۱۴۴۰ ۱۶۰۰ ۱۸۸۰ ۲۲۰۰
۴۵ ۱۶۲۰ ۱۸۰۰ ۲۱۲۰ ۲۴۸۰
۵۰ ۱۸۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ ۲۳۰۰ ۲۳۵۰ ۲۷۰۰ ۲۷۵۰ ۳۱۰۰
۵۵ ۲۰۰۰ ۲۳۱۰ ۲۲۰۰ ۲۵۳۰ ۲۶۰۰ ۲۹۷۰ ۳۰۰۰ ۳۴۱۰
۶۰ ۲۱۶۰ ۲۵۲۰ ۲۴۰۰ ۲۷۶۰ ۲۸۲۰ ۳۲۴۰ ۳۲۰۰ ۳۷۲۰
۶۵ ۲۳۴۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۵۵ ۳۵۰۰ ۳۵۷۵ ۴۰۰۰
۷۰ ۲۵۲۰ ۲۹۴۰ ۲۸۰۰ ۳۲۲۰ ۳۲۹۰ ۳۷۸۰ ۳۸۵۰ ۴۳۴۰
۷۵ ۳۱۵۰ ۳۴۵۰ ۴۰۵۰ ۴۶۵۰
۸۰ ۳۳۶۰ ۳۶۸۰ ۴۳۲۰ ۴۶۶۰

آیا کالری که ما از راه غذا دریافت می کنیم کافی است؟

همه علاقه مند پیدا کردن جواب سوال بالا هستند. پزشک با معاینه شما می تواند بگوید شما در چه وضعیتی قرار دارید. اما یک راه ساده هم برای پیدا کردن جواب این سوال وجود دارد. اگر شما لاغر هستید یا چاق و یا وزن مناسبی با توجه به قد خود دارید.

 

جداول استاندارد قد در این مورد به شما کمک می کند. اگر وزن شما نسبت به قدتان با ارقام جداول استاندارد تطبیق می کند، نشان می دهد که شما در گذشته کالری در حد نیاز بدن خود را به انرژی تبدیل نموده اید.

 

اگر وزن بدن شما از ارقام استاندار کمتر است لاغر هستید مفهوم آن این است که کالری دریافتی بدن شما کافی نبوده است.

 

اگر شما وزن بیشتری نسبت به ارقام جداول استاندارد دارید چاق هستید نشان دهنده این واقعیت است که بیش از نیاز خود غذا خورده اید.

 

اگر وزن شما نسبت به ارقام استاندارد تفاوت جزیی دارند و احساس ضعف نمی کنید و فعالیت روزانه شما خوب است و احساس سلامت و شادابی دارید و زود خسته نمی شوید، شما از نظر وزن مشکلی ندارید و مواظب باشید که وزن شما از ارقام استاندارد بیشتر فاصله پیدا نکند.

 

منبع:‌ کتاب تغذیه در بیماری‌ها

کالری مورد نیاز بدن به همراه جدول میزان کالری - تصویر 2
کالری مورد نیاز بدن به همراه جدول میزان کالری - تصویر 3