نكاتی درمورداستفاده مجددازروغن سرخ کردنی

سرویس آشپزی جوان ایرانی - بخش نکات مهم آشپزی:


برای بررسی اینكه آیا روغن مانده در ماهیتابه هنوز قابل استفاده است یا نه، یك تكه نان سفید داخل روغن بیندازید، اگر نان، ذرات تیره رنگی را در اطراف خود ایجاد کند مشخص می شود روغن قابل مصرف مجدد نیست، و در غیر اینصورت هنوز قابل استفاده است.

هنگام استفاده ی مجدد از روغن قابل استفاده، برای رفع بوی غذای قبلی در روغن، می توانید 10 تا 12 شاخه جعفری درون روغن سرخ کنید یا آنكه چند تكه سیب زمینی خام را به مدت 15 دقیقه درون روغن ماهیتابه بیندازید تا بو را به خود جذب کند.

روغن, روغن نباتی, روغن سرخ کردنی, سیب زمینی خام, شاخه جعفری, نان سفیدروغن, روغن نباتی, روغن سرخ کردنی, سیب زمینی خام, شاخه جعفری, نان سفید
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه