می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر


می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر - تصویر 1

اگر می خواهید زندگی شادتر و بهتری داشته باشید، به شما پیشنهاد می کنیم که این کارها را جدی بگیرید و انجام دهید و تاثیر آن را در زندگی خود احساس کنید.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

1- صبحانه را زیاد، ناهار را متوسط و شام را کم بخورید.

2- خودتان را زیاد جدى نگیرید. هیچکس دیگر هم این کار را نمى کند.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

3- لزومى ندارد که در هر بحثى برنده شوید، اختلاف نظرها را بپذیرید.

4- با گذشته خود صلح کنید تا «حال»تان خراب نشود.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

5- زندگى خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

6- هیچکس مسئول شادى و رضایت شما نیست بجز خودتان.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

7- هر مصیبت یا ضایعه اى که برایتان پیش مى آید به خودتان بگوئید: «آیا 5 سال دیگر، این اتفاق اهمیتى خواهد داشت؟»

8- همه را به خاطر همه چیز ببخشید.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

9- آنچه دیگران درباره شما فکر مى کنند به شما مربوط نیست.

10- هر وضعیتى، چه خوب و چه بد، تغییر خواهد کرد.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

11- به هنگام بیمارى، کارتان از شما مراقبت نمى کند، دوستانتان از شما مراقبت مى کنند. تماس خود را با آن ها حفظ کنید.

12- بهترین اتفاق براى شما هنوز روى نداده است.

می خواهید شاد زندگی کنید؟ (2) +تصاویر

13- گاه گاهى به افراد خانواده تان تلفن کنید و بهشان بگوئید که به فکرشان هستید.

14- هر شب قبل از رفتن به رختخواب، جمله زیر را تکمیل کنید. «من امروز به خاطر …………………. خوشحال و سپاسگزارم».

15- لینک این متن را براى کسانى که دوستشان دارید بفرستید.

مطلب مرتبط:

می خواهید شاد زندگی کنید؟ +تصاویر

منبع: لاپلاس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه