در اوکراین و در اقدامی جالب و ستودنی گروهی از طراحان مد و لباس یک نمایشگاه راه اندازی کرده اند که همه مدلهای شرکت کننده در آن از معلولان و نابینایان هستند.

مد و لباس معلولین
در اوکراین و در اقدامی جالب و ستودنی گروهی از طراحان مد و لباس یک نمایشگاه راه اندازی کرده اند که همه مدلهای شرکت کننده در آن از معلولان و نابینایان هستند.به گزارش پارس ناز اکثر این طراحان از کشور میزبان در این نمایشگاه بین المللی حضور یافته اند و در کنار این طراحان گروهی طراح خارجی نیز حضور دارد. این نمایشگاه مربوط به زنان ناتوان جسمی است که در ۲۵ جولای در کییف برگزار شد و از استقبال عمومی خوبی برخوردار بود.

برگزار کننده این نمایشگاه میگوید:هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصت برای زنانی است که به خاطر معلولیتهایی نظیر نا بینایی از حضور در زمینه های هنری باز مانده اند در صورتیکه آنها نیز عضوی از جامعه زنان هستند و این حق مسلم آنان است که در زمینه های مختلف حضور داشته باشند.پیش بینی میشود به زودی در کشورهای دیگر اقدام مشابهی صورت پذیرد زنان معلول در کشورهای دیگر نیز توانایی حضور در این عرصه را بیابند.

در اوکراین و در اقدامی جالب و ستودنی گروهی از طراحان مد و لباس یک نمایشگاه راه اندازی کرده اند که همه مدلهای شرکت کننده در آن از معلولان و نابینایان هستند.به گزارش پارس ناز اکثر این طراحان از کشور میزبان در این نمایشگاه بین المللی حضور یافته اند و در کنار این طراحان گروهی طراح خارجی نیز حضور دارد. این نمایشگاه مربوط به زنان ناتوان جسمی است که در ۲۵ جولای در کییف برگزار شد و از استقبال عمومی خوبی برخوردار بود.

برگزار کننده این نمایشگاه میگوید:هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصت برای زنانی است که به خاطر معلولیتهایی نظیر نا بینایی از حضور در زمینه های هنری باز مانده اند در صورتیکه آنها نیز عضوی از جامعه زنان هستند و این حق مسلم آنان است که در زمینه های مختلف حضور داشته باشند.پیش بینی میشود به زودی در کشورهای دیگر اقدام مشابهی صورت پذیرد زنان معلول در کشورهای دیگر نیز توانایی حضور در این عرصه را بیابند.

 

منبع : دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه