تصاویری که در این گالری را مشاهده می کنید، چهره در حال تغییر تبلیغات دخانیات را نشان می دهد، از زرق و برق و ادعاهای مشتری پسند تا تاکتیک های شوک دهنده و حتی هشدارهای بهداشتی!!!

ام بی ای نیوز - ترجمه ماهرخ شجاعی: از سال 2016 قانونی در انگلستان و ولز اجرا می گردد که براساس آن تبلیغات و فروش سیگار فقط با بسته بندی ساده می تواند انجام شود. تصاویری که در این گالری را مشاهده می کنید، چهره در حال تغییر تبلیغات دخانیات را نشان می دهد، از زرق و برق و ادعاهای مشتری پسند تا تاکتیک های شوک دهنده و حتی هشدارهای بهداشتی!!!

ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

سال 1939 آگهی برای سیگار "Craven A” ، با شعار: به گلوی شما آسیب نمی رساند.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

آگهی که در یک مجله انگلیسی در سال 1952 منتشر شده است. برای سیگار” "Bar Oneظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

آگهی برای سیگار فیلتر ویژه "Benson &Hedges” در مجله پانچ ماه اوت سال 1973 منتشر شد. شروع هشدارهای بهداشتی دولت برای اولین بار در سال 1971 در بسته های سیگار به چشم می خورد.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

یک آگهی محیطی بزرگ برای "Lambert & Butler” در سال 1999. آگهی های محیطی دخانیات از فوریه 2003 ممنوع شد.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

فراری در سال 2004 در مسابقات جام جایزه بزرگ مالزی که تبلیغ "Marlboro " بر روی خودرو به چشم می خورد. پشتیبانی مالی شرکت های توتون و تنباکو در ورزش های جهانی مانند "فرمول یک "در سال 2005 ممنوع شد.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

تبلیغات ضد کشیدن سیگار وزارت بهداشت در سال 2006ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

یک بسته سیگار "Silk Cut” به همراه یک هشدار بهداشتی در سال 2007 است.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

هشدار روی بسته بندی سیگارها در مورد مضرات استفاده در فروشگاه ها. در انگلستان از آوریل 2012 همه مغازه های بزرگ و سوپر مارکت ها سیگار و دخانیات را به دور از دید انظار عمومی قرار دادند.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

باز هم یکی دیگر از آگهی های تبلیغاتی گرافیکی ضد کشیدن سیگار که نشان می دهد سیگارهای دست پیچ شده در واقع پر از گوشت سوخته است و در دسامبر 2014 به نمایش در آمد.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

"Blu eCig” نام تجاری سیگار الکترونیکی که در ژوئن 2014 برای آگهی ضد مصرف دخانیات بیست میلیون پوند هزینه کرد.ظهور و سقوط تبلیغات دخانیات در تصاویر

پاکت استاندارد سیگار در انگلستان که روی آن حتما اطلاعات و هشدارهای بهداشتی مانند پاکت سیگارهایی که برندهای فعلی دارند، نوشته خواهد شد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه