وقتی شما یک باغ دارید می توانید از آن استفاده بکنید و یا نکنید! همچنین می توانید کاری کنید که فوق العاده به نظر برسد و یا به سادگی آن را رها کنید تا علف هایِ هرز و گیاهانِ وحشی در آن برویند.

سه ایده برای دکور باغ

وقتی شما یک باغ دارید می توانید از آن استفاده بکنید و یا نکنید! همچنین می توانید کاری کنید که فوق العاده به نظر برسد و یا به سادگی آن را رها کنید تا علف هایِ هرز و گیاهانِ وحشی در آن برویند.

اما این مایۀ تأسف است که زمینی داشته باشید و هرگز از آن استفاده نکنید، به خصوص زمانی که می توانید با کمی تلاش، آن را برایِ خود، به قطعه ای از بهشت تبدیل کنید. در این جا سه ایده وجود دارند که با انجامِ آن ها می توانید، با صرفِ زمان و تلاشِ کمی، باغِ خود را زیبا کنید و برایِ آرامش و رهایی ز استرسِ روزانه به آن پناه ببرید.

۱. در ابتدا می توانید با استفاده از قطعاتی از سنگ هایِ طبیعی، «باغِ سنگی» خود را بسازید. این بدین معنا نیست که شما مجبورید تمامِ باغتان را با سنگ تزئین کنید، اما می توانید در گوشه ای از آن تعدادی سنگ در اندازه هایِ مختلف قرار دهید، و برایِ این که طبیعی تر جلوه کنند، قدری خاک بینِ آن ها ریخته و در آن برخی از گل هایِ مخصوصِ باغتان را که به رشد در گوشه های صخره ای علاقه دارند، بکارید. این کار به باغتان ظاهری کوهستانی می بخشد و کارِ سختی نیست.
منبع : دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه