سخنان کوتاه از امام جعفر صادق (ع)

Short sayings of Imam Jafar Sadiq سخنان کوتاه از امام جعفر صادق (ع)

از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد:

مروت چیست؟ فرمود: مروت آنست که در صحنه های گناه حضور نداشته باشی، و از صحنه های عبادت غائب نباشی.

****************

اگر به کسی احسان نمودی مبادا آن نیکوکاری را با منّت بسیار و به رخ کشیدن تباه سازی.

****************

دختر حسنه و پسر نعمت است،حسنه ثواب و نعمت حساب دارد.

****************

از ستیزه جویی بپرهیز ، زیرا عملت را از بین می برد.

****************

سه خصلت قدر و منزلت فرد را پایین می آورد :
حسادت ، سخن چینی ، نادانی.

****************

سه چیز محبت آور است :
دین داری ، فروتنی ، بخشش.

****************

بسیار دعا کنید!
چون خداوند ، بندگانی را که دست نیاز بسوی او برمی دارند و بدرگاهش دعا می کنند ، دوست دارد.

****************

راه رفتن با شتاب و عجله از بین برنده وقار مؤمن است.

****************

فرد مؤمن در سرای دنیا بیگانه و غریب است
نه از خواری آن بیتابی کند و نه در کسب عِزتش با دنیاپرستان رقابت نماید.

****************

سودمندترین چیزها برای آدمی توجه به عیوب خود پیش از پرداختن به عیوب مردم است.

****************

اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش.

****************

هیچ جهلی زیانبارتر از خودپسندی نیست.

****************

نمازی که از ترس جهنم خوانده شود، نماز بردگان است؛
نمازی که به شوق بهشت خوانده شود، نماز تاجران است؛
اما نماز اولیاء الهی نمازی است که با عشق به خدا اقامه می شود.

****************

هرکه دل به دنیا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:

۱- اندوهی که پایان ندارد

۲- آرزویی که بدست نیاید

۳- امیدی که به آن نرسد

****************

عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.

****************

فریب خوش سخنی و شیرین زبانی ستایشگران را نخورید که دشمن پنهانی شمایند.

****************

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم؛ دانشمند یا دانشجو

****************

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن ، دور از جوانمردی ، انسانیت و مردانگی است.

****************

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است.

****************

حیا از ایمان و ایمان در بهشت است.

****************

از درون مردم کاوش و جستجو مکن که به رفیق و و دوست بمانی.

****************

غضب ، کلید هر شری است.

****************

برتو باد بدعا، زیرا آن درمان هر دردی است.

****************

بهترین عبادت همواره اندیشیدن درباره خدا و قدرت اوست.

****************

هر کس کم رو باشد ، کم دانش است.

****************

رغبت به دنیا باعث غم و اندوه است، و زهد در دنیا سبب آسایش دل و پیکر است.

****************

از دست رفتن حاجت بهتر است از درخواست کردن از نااهل، و بدتر از مصیبت، بداخلاقی هنگام مصیبت است.

****************

صلاح حال زندگی و معاشرت، در این است که مانند یک پیمانه باشد از سه بخش، دو بخش زرنگی و یک سوم آن نادیده گرفتن،

چنانچه در انجام کاری ۷۵ درصد امید موفقیت باشد، کفایت می کند و باید اقدام کرد،و با ۲۵ درصد دیگر تغافل، تناسب دارد.

****************

نیکی و خوشبختی، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.

****************

برترین عبادت، تفکر درباره خدا و قدرت خدا است.

****************

محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که مرا به عیوبم راهنمایی کند.

****************

هر که اخلاقش بد باشد، نفسش در عذاب است.

****************

«درباره خدا چنانچه لایق است، تقوا پیشه کنید»، فرمود: اطاعت شود و نافرمانی نشود، و یادآوری شود و فراموش نگردد، و شکرگزاری شود و ناسپاسی نگردد.

****************

سه چیز محبت می آورد: قرض دادن، فروتنی و بخشش.

****************

بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم.

****************

و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه ‏گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.

****************

و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدای تعالى و رسالت حضرت محمد (ص) یافتم.

****************

سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه براى خداى تعالى یافتم.

****************

و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) براى خشنودى خدا یافتم.

****************

و شیرینى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

****************

و رقت (نرمى) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) یافتم.

****************

و روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

****************

و (آسانى) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

****************

و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

****************

و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگى زن و فرزند یافتم.

****************

و دوستى خداى تعالى را جستجو کردم، پس آن را در دشمنى با گنهکاران یافتم.

****************

و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهى براى بندگان خدا یافتم.

****************

و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمى ثروت یافتم.

****************

و کارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایى یافتم.

****************

و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

****************

و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

****************

و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایى یافتم.

****************

برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى یافتم.

****************

و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى یافتم.

****************

و نرمى و فروتنى را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

****************

و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

****************

و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

****************

و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.

****************

و خوشنودى خدای تعالى را جستجو نمودم،پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.

- سایت آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه