سخنان زیبا از، اُرُد بزرگ

orod-bozorg

خردمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند .

line

اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد .

line
آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود .

line
بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند .

line
آنکه مهربان نیست ، بیمار است .

line
مهربانی ، هدیه پاک گیتی در درون همه ما آدم پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند ، توانایی آموزش آنها را از دست می دهند .

line
گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود .

line
آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت .

line
همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر کرده اند .

line

آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره جهان ، در بالندگی و زایندگیست .

line
زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، جشن بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیه دهیم .

همچنین می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

سخنانه حکیمانه گوته

- پورتال آسمونی Asemooni.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه