نتایج تحقیقات اخیر نشان داده اگر محیط کار به هم ریخته و درهم باشد، باعث پریشانی و بی قراری می شود و بهره وری فرد را کاهش می دهد. مسلما در چنین شرایطی حرف زدن از شادبودن بی معناست.

مجله اینترنتی برترین ها

هفته نامه زندگی مثبت - ترجمه مهناز جعفری: نتایج تحقیقات اخیر نشان داده اگر محیط کار به هم ریخته و درهم باشد، باعث پریشانی و بی قراری می شود و بهره وری فرد را کاهش می دهد. مسلما در چنین شرایطی حرف زدن از شادبودن بی معناست.

وقتی بهره وری مان پایین می آید، شادی مان هم کم می شود زیرا حس مفید و توانمندبودن رابطه مستقیمی با شادی دارد. ناگفته پیداست وقتی شما بتوانید نامه ها، کاغذها و فایل های موردنظرتان را به سرعت پیدا کنید، بهتر می توانید روی کارهای مهم تر تمرکز کنید. برای اینکه محیط کارتان را به نحوی تغییر دهید که بتوانید با شادی بیشتری به فعالیت های روازنه تان بپردازید، این موارد را رعایت کنید:

استفاده از کاغذ را متوقف کنید


شاد بودن پشت میز اداره

کاغذها از همه طرف به زندگی کاری ما هجوم می آورند. بررسی کنید این کاغذهای ناخواسته از کجا می آیند و آنها را متوقف کنید. برای همه کسانی که با شما ارتباط کاری دارند، ایمیل بفرستید و درخواست کنید نامه هایشان را الکترونیکی بفرستند، اشتراک بروشورها و نشریاتی را که نمی خوانید لغو و صورت حساب هایتان را آنلاین پرداخت کنید.

یوگا کار کنید


یوگا به زندگی نظم می دهد. فلسفه این نوع ورزش ها، آراستگی و تمیزی محیط است و به ما شناخت بهتری از خودمان و جهان اطرافمان می دهد. وقتی فضا تمیز و آراسته باشد، ذهن ما هم مرتب می شود و وقتی ذهنمان مرتب باشد می توانیم تمرکز کنیم و به آنچه که می خواهیم دست یابیم و این موضوع ما را شاد می کند.

کاغذهای مهم را اسکن کنید

اسکن کردن راه خوبی برای نگهداری کاغذهای مورد نیاز بدون نگه داشتن آنهاست. ماهی یک بار کاغذهای مهم را اسکن کنید و بعد پوشه های کاغذی را دور بریزید.

متفکر باشید


شاد بودن پشت میز اداره

ما تمام روز در حال کار و تلاش هستیم و اغلب فراموش می کنیم زمانی را به توقف کار و فکر کردن درباره آنچه انجام می دهیم، اختصاص دهیم. فکر کردن نه تنها کمک می کند. اگر قبل از شروع کاری راجع به آن فکر کنیم، زودتر به نتیجه می رسیم و کمتر وقت و انرژی صرف می کنیم. نتیجه این کار جز شادی چه می تواند باشد؟

برنامه داشته باشید


مرتب کردن میز کارتان را به برنامه منظم هفتگی تبدیل کنید. به این ترتیب کارها ر��ی هم تلنبار نمی شوند و از آشفتگی ذهنی و محیط پیشگیری می شود.

به چیزهای کوچک توجه کنید


کارها را به تعویق نیندازید. کارهای خرده ریز را فدای کارهای وقت گیر و بزرگ نکنید. روزی می رسد که همان کارهای کوچک انجام نشده برایتان دردسرساز می شوند.

گلدان داشته باشید

حالا که میز کارتان را مرتب کرده اید، جایی برای یک گلدان کوچک روی میز باز شده است! بودن گل و گیاه در محیط انرژی های مثبت را جلب می کند و تاثیر بسزایی در شادی تان دارد.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه