حسود باشید اما شکاک نه


حسود باشید اما شکاک نه - تصویر 1

اگر حسادت تا حدي باشد که براي طرفين آزار دهنده و سلب کننده آسايش نباشد، رفتار درست و سالمي در رابطه زناشويي محسوب مي شود که به استوار ماندن رابطه کمک مي کند اما اگر اين حسادت به گونه اي باشد که به شک و ترديد تبديل شود و پايه هاي اعتماد و اطمينان بين طرفين را متزلزل کند، مثل يک سم به زندگي زناشويي تزريق مي شود و حتي مي تواند آن رابطه را به کلي از بين ببرد.

حسادت موجود بين زن و شوهر (تا حد متعادل آن) به اين دليل مفيد است که همسران حسود، خود نسبت به زندگي زناشويي شان بسيار وفادار هستند و مايل اند وقت و انرژي خود را تماما صرف خانواده شان کنند اما مهم اين است که ميزان حسادت و حساسيتي که نسبت به همسرتان داريد قابل کنترل باشد.

اگر حس حسادت در واکنش به يک اتفاق خاص، دفعتا حاصل شود، باعث ايجاد وابستگي و اعتماد مي شود، اما حسادتي که نشات گرفته از شک و ترديد باشد، مثل همسراني که به طور پنهاني و البته دائمي، تلفن همراه يکديگر را کنترل مي کنند نه تنها به يک رابطه پرتنش مي انجامد بلکه باعث فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس در فرد مي شود.

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: هفته نامه زندگی مثبت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه