تقویت باسن با حرکت چهار دست و پا برای داشتن باسن متاسب و بدون چربی اضافه

تقویت باسن با حرکت چهار دست و پا برای داشتن باسن متاسب و بدون چربی اضافه

مرحله‌های انجام حرکت :

مدل چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید و بعد پای چپ را را صاف کنید و در همین حال زانوی پای راست و دستها روی زمین بگذارید. (مانند عکس)

عضلات باسن را منقض کرده و پای چپ ررا به طرف بالا ببرید . اندکی صبر کنید و بعد پا را روی زمین بگذارید .

این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و کمی‌ استراحت کنید و مجددا برای هر پا ۶ – ۴ بار تکرار کنید.

در هنگام بالا بردن پا از بازدم و هنگان پایین آوردن از تنفس دم استفاده کنید.

با گرم شدن بدن این حرکت را ۵ دقیقه ای انجام دهید یعنی پا را ۵ دقیقه بالا نگه دارید .

برای راحتی بیشتر بهتر است بر ری یک پد تمرین کنید .

در مراحل پیشرفته تر می‌توانید وزنه ای سبک به مچ پا ببندید .

حرکتی آسان برای متناسب شدن باسن - تصویر 1

تقویت عضلات باسن . متناسب شدن ، سفت شدن و آب کردن چربی‌های باسن .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه