موسسه فوربس لیست ثروتمندترین سرمایه داران جهان را منتشر کرده است.

خبرآنلاین: موسسه فوربس لیست ثروتمندترین سرمایه داران جهان را منتشر کرده است.

موسسه فوربس اسامی 10 سرمایه دار شاخص جهان را منتشر کرده است.

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Carlos Slim Helu میزان ثروت 80.4 بیلیون دلار


Bill Gates میزان ثروت 79.6 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Warren Buffett میزان ثروت 65.2 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Amancio Ortega میزان ثروت 61.9 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Larry Ellison میزان ثروت 49.3 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Charles Koch میزان ثروت 40.9 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
David Koch میزان ثروت 40.9 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Christy Walton میزان ثروت 30.7 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Liliane Bettencourt میزان ثروت 36.9 بلییون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید
Jim Walton میزان ثروت 34.7 بلیون دلار
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه