تست روانشناسی جالب انتخاب مغازه


تست روانشناسی جالب انتخاب مغازه - تصویر 1

اگر شما به خرید بروید و چند مغازه روبروی شما باشد، اولین مغازه مورد پسند شما کدام است؟

١) گلدوزی و خیاطی

٢) بوتیک لباس

٣) کفش فروشی

۴) لوازم آرایش

۵) زیور آلات و طلافروشی

.

.

.

کسانی که گزینه یک (١) را انتخاب کرده اند:

شما اهل حقیقت جویی و کاوش هستید.

به جنگ مشکلات می روید و قادر هستید با استفاده از عقل و خرد خوبی که دارید گره های زندگی را بگشایید.

از اینکه به کسی کمک کنید لذت می برید و مشکل گشای مسایل هستید.

از موانع نمی هراسید و دوستدار علم و دانش هستید.

خلاقیقیت ویژگی بارز شماست.

.

.

.

منتخبین گزینه دو (٢):

شما اهل رنگ و تنوع هستید .

میل به زیبایی در شما فراوان است.

اهل محبت و صفایید.

از تکرار و روزمره گی خوشتان نمی آید و همواره تلاش میکنید که زندگی را به هر شکلی تغییر دهید.

همیشه با ظاهری آراسته در جمع حضور می یابید و اعتماد بنفس خوبی دارید.

بشاشت و تازگی از چهره شما می بارد و با نگاه زیبا به زندگی همیشه انرزی مثبت را نثار دیگران می کنید.

امید و تلاش و آرزوهای زیبا فاکتورهای زیبای شماست.

.

.

.

دوستان گزینه سه (٣):

شما هر چیزی را از ریشه بررسی میکنید و سطحی نگر نیستید.

عمقی به مسایل نگاه میکنید و تا حل مسئله پیش می روید.

قدرت و شکوت ویژگی اصلی شماست.

از ریسک کردن نمی ترسید و خود را به آب و آتش می زنید تا حرف خود را به کرسی بنشانید .

کسی که به شما تکیه کند همیشه از داشتن قدرت و قابلیت شما لذت می برد و برای خودش احساس غرور میکند .

نگاه شما به زندگی جسورانه است و مقتدرانه پیش می روید.

.

.

.

گزینه چهار (۴):

شما همیشه برای جذب دیگران تلاش میکنید و دوست دارید امتیازات خود را به کمال برسانید .

از اینکه مورد تشویق و تحسین دیگران قرار گیرید بسیار لذت می برید.

میل به توجه در شما فراوان است.

از شرکت در مجالس جشن و سرور استقبال میکنید.

برای هر کاری داوطلب میشوید و از درجات و رتبه های بالا خوشتان می آید.

گرفت�� نمره قبولی در هر کاری از خواسته های قلبی شماست.

قلب مهربانی دارید و دلسوز هستید.

اجتماعی و رفتارهای مردمی دارید.

از محبت به دیگران دریغ نمی کنید و دعای مردم پشتوانه شماست.

خداوند شما را دوست دارد و عشق و محبت ورزیدن را به شما بخشیده است.

.

.

.

گزینه پنج (۵):

اهل زیبایی مفرط.

اهل کمال یابی .

اهل درخشش و تنوع.

این گروه از افراد همه چیز را کامل میخواهند و به کم قانع نیستند.

برای رسیدن به اهداف بالا و آرزوهای بزرگ فکر میکنند و برنامه ریزی های بلند مدت دارند.

رنگ و هنر و نقش ویژگی بارز آنهاست .

در برابر دیگران قدرت نمایی میکنند و شکست را نمیپذیرند.

منبع: سه علی سه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه