همونطور که خطوط عمودی روی لباستون باعث می شه شما بلند قدتر به نظر برسین، خطوط عمودی روی فرش هم باعث میشه اتاقتون در جهت همون خطوط، درازتر و بزرگتر به نظر برسه.

اضافه کردن خطوط برای ایجاد فضای بیشتر

ترفندهایی برای تزئینات اتاق

همونطور که خطوط عمودی روی لباستون باعث می شه شما بلند قدتر به نظر برسین، خطوط عمودی روی فرش هم باعث میشه اتاقتون در جهت همون خطوط، درازتر و بزرگتر به نظر برسه.

گذاشتن وسایل الکترونیکی بد قیافه داخل جلد یه کتاب تو خالی

ترفندهایی برای تزئینات اتاق

دستگاه های ناخوشایند خودتون رو داخل جلد یه کتاب تو خالی قرار بدین تا جلوی دید نباشه.

رنگ کردن دیوارها تا نیمه

ترفندهایی برای تزئینات اتاق

دیوارهای اتاقتون رو تا نیمه رنگ کنین، به طوری که نیمه ی پایین تیره تر و نیمه ی بالایی روشن تر باشه ( ترجیحا سفید ) تا اتاقتون بزرگتر دیده بشه.

منبع: نوین زی

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه