اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.
1. هواپیمایی BRITISH AIRWAYS

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 1
Concept (مفهوم) :  آرامش و امنیت

Slogan (شعار تبلیغاتی) : more beds, more places, more sleep

Technique (روش و تکنیک) : تلفیق با لحظات خوش زندگی2. پوستر تبلیغاتی mazda

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 2

Concept (مفهوم) : اتومبیل خانواده

Slogan (شعار تبلیغاتی) : The Family Sportwagon

Technique (روش و تکنیک) :  طنز و اغراق3. وسایل آشپزخانه WMF

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 3

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 4

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 5

Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Sharper than you think

Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی
توضیح : تصویر فوق یک چاقو تیزکن است.4. آدامس EXTRA

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 6

Concept (مفهوم) : محافظت از دندانها

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Takes Care of your Teeth

Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر5. چاقوی Wuesthof

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 7
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی

توضیح : ایده بسیار زیبا و خلاقانه که از شناخت بسیار خوب طراح این ایده از قدرت و توانایی های تبلیغات چاپی ناشی گردیده و نمایشی بسیار زیبا از قدرت این چاقو برای برشهایی حتی به ضخامت کاغذ را به اجرا دراورده است .6. انجمن حمایت از حیوانات WWF


تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 8

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 9

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 10

Concept (مفهوم) :  حمایت از حیوانات

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Support our fight against illegal hunting

Technique (روش و تکنیک) : آگاهی و تحریک7. لبنیات طعم دار Yoplait

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 11

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 12

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 13

Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : BURSTING WITH BIG FRUIT

Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی وجه تمایز8. باغ وحش بوئنوس آیرس

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 14

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 15

تبلیغات برتر جهانی (7) - تصویر 16


Concept (مفهوم) : تغییر ترجیح مخاطب

Technique (روش و تکنیک) : مقایسه
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه