اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

۱- دستمال کاغذی Scott
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Slogan (شعار تبلیغاتی) : GETS RID OF OIL EFFECTIVELY
Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم ذهنی ( تصویر ذهنی چلاندن تکه ای لباس بعد از شستن)

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 1
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 2


۲- هواپیمایی BRITISH AIRWAYS
Concept (مفهوم) :  آرامش و امنیت
Slogan (شعار تبلیغاتی) : more beds, more places, more sleep
Technique (روش و تکنیک) : تلفیق با لحظات خوش زندگی
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 3

۳- پوستر تبلیغاتی mazda
Concept (مفهوم) : اتومبیل خانواده
Slogan (شعار تبلیغاتی) : The Family Sportwagon
Technique (روش و تکنیک) :  طنز و اغراق

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 4


۴- وسایل آشپزخانه WMF
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Sharper than you think
Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 5
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 6
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 7
توضیح : تصویر فوق یک چاقو تیزکن است.

۵- آدامس EXTRA
Concept (مفهوم) : محافظت از دندانها
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Takes Care of your Teeth
Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 8


۶- چاقوی Wuesthof
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی
توضیح : ایده بسیار زیبا و خلاقانه که از شناخت بسیار خوب طراح این ایده از قدرت و توانایی های تبلیغات چاپی ناشی گردیده و نمایشی بسیار زیبا از قدرت این چاقو برای برشهایی حتی به ضخامت کاغذ را به اجرا دراورده است .

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 9
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 10
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 11


۷- انجمن حمایت از حیوانات WWF
Concept (مفهوم) :  حمایت از حیوانات
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Support our fight against illegal hunting
Technique (روش و تکنیک) : آگاهی و تحریک

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 12
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 13
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 14


۸- تبلیغ خلاقانه YOGA CENTER
Concept (مفهوم) : انعطاف پذیری فوق العاده
Technique (روش و تکنیک) : استفاده از شباهت مفهومی و فرمی

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 15


۹- لبنیات طعم دار Yoplait
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Slogan (شعار تبلیغاتی) : BURSTING WITH BIG FRUIT
Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی وجه تمایز

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 16
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 17
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 18


۱۰- باغ وحش بوئنوس آیرس
Concept (مفهوم) : تغییر ترجیح مخاطب
Technique (روش و تکنیک) : مقایسه

تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 19
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 20
تبلیغات برتر جهانی (5) - تصویر 21

منبع : tablighcity.com

باز نشر: 

برترین مجله اینترنتی ایران


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه