اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1- باغ وحش بوئنوس آیرس
Concept (مفهوم) : رسیدن کانگروها به باغ وحش
Technique (روش و تکنیک) : طنز

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 1

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 2

2- انجمن ملی اهدای عضوNational Association for Organ Transplant
Concept (مفهوم) : تعجیل در کمک
Slogan (شعار تبلیغاتی) : We don’t have enough donors
Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 3

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 4


3- تبلیغات اجتماعی (رعایت سرعت مجاز)
Concept (مفهوم) : سرعت مرگ آفرین است
Slogan (شعار تبلیغاتی) : The faster you get, the faster you go
Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم حک شده در ذهن مخاطب

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 5

4- ارسال مرسولات FedEx delivery
Concept (مفهوم) : سرعت (رساندن مرسوله فقط در یک روز)
Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver
Technique (روش و تکنیک) : مقایسه

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 6

5-  دوربینهای FUJI FILM
Concept (مفهوم) : اولویت و ترجیح در انتخاب
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Nobody can resist in front of a fine pix
Technique (روش و تکنیک) : طنز

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 7

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 8

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 9

6- آدامس Fluogum
Concept (مفهوم) : حتی از خمیردندان هم برای دندان بهتر است
Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 10

7- انجمن حمایت از جنگلهای آمازون (برزیل)
Concept (مفهوم) : آغاز حمایت از همان لحظه تصمیم به عضویت
* ایده ای فوق العاده و بسیار خلاقانه جهت آغاز عضویت و ارسال فرم عضویت که در پشت تصویر جنگل چاپ شده و با بریدن فرم عضویت عملاً فردی که در حال آتش روشن کردن در جنگل است را از تصویر جدا و باعث حفاظت از جنگل می شود .
Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 11

8- سس کچابHEINZ
Concept (مفهوم) : نهایت سوزانندگی
Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک (با چوب کبریت سوخته)

تبلیغات برتر جهانی (4) - تصویر 12

منبع : tablighcity.com

باز نشر: 

برترین مجله اینترنتی ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه