آشفتگی در تعدادی از کشورهای خاورمیانه و زلزله در ژاپن موجب کند شدن روند رو به افزایش بودجه های تبلیغاتی در این کشور ها شده است. با توجه به برآورد های اخیر شبکه آژانس رسانه ای ZenithOptimedia، این شرکت بر روی پیش بینی خود مبنی بر رشد چهار و شش دهم درصدی بودجه تبلیغاتی جهان در سال 2011 تجدید نظر کرده و آن را به چهار و دو دهم درصد کاهش داده است.

آشفتگی در تعدادی از کشورهای خاورمیانه و زلزله در ژاپن موجب کند شدن روند رو به افزایش بودجه های تبلیغاتی در این کشور ها شده است. با توجه به برآورد های اخیر شبکه آژانس رسانه ای ZenithOptimedia، این شرکت بر روی پیش بینی خود مبنی بر رشد چهار و شش دهم درصدی بودجه تبلیغاتی جهان در سال 2011 تجدید نظر کرده و آن را به چهار و دو دهم درصد کاهش داده است. در کنار آن تخمین زده می شود که تغیییرات غیر منتظره دو و چهار دهم میلیارد دلار از بودجه تبلیغاتی در جهان کم خواهد کرد.

تاثیر بحران خاورمیانه و ژاپن بر بودجه های تبلیغاتی جهان - تصویر 1

برآورد اخیر شبکه رقیب آن Carat، قبل از اتفاقات خاورمیانه و ژاپن، رشد بودجه های تبلیغاتی را در سال 2011 از چهار و هفت دهم به پنج و هفت دهم درصد افزایش داده بود.
ZenithOptiMedia خاطر نشان می کند که مصر و ژاپن هر دو صرف بودجه برای آگهی های تجاری برای یک مدت طولانی را رها کرده و در ژاپن روند استفاده از رسانه احتمالا در ماه های آینده بسیار کند خواهد بود.
به هر حال، ZenithOptiMedia حدس می زند که با وجود این اغتشاش روند بهبود شرایط اقتصادی در جهان در طولانی مدت از مسیر اصلی خود خارج نشود. اما علی رغم رشد قابل توجه در وضعیت کاری بازارهای آشفته در سال 2012 در مقایسه با شرایط نا مطلوب آن در سه ماهه اول سال 2011، پیش بینی می شود که ضعف در تبلیغات سال بعد نیز به چشم آید.
بر اساس پیش بینی های انجام شده ،رشد پنج و هشت دهم درصدی بودجه تبلیغات جهانی در سال 2012، بیشتر از برآورد های اعلام شده مبنی بر افزایش پنج و دو دهم درصدی آن در دسامبر سال 2010 خواهد بود. این موضوع تا حدی بستگی به رشد این رقم در اروپای غربی، مرکزی و شرقی دارد که در آن جا شاخص اطمینان تبلیغ کننده به دلیل چشم انداز های اقتصادی دراز مدت در حال افزایش است.
ZenithOptiMedia تخمین می زند که فاصله بین رشد در بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته با اروپای غربی در سال های بین 2010 تا 2013 هر سال به طور متوسط سه و نیم درصد رشد یابد.اما این رقم در مورد ژاپن صدق نمی کند.
پیش بینی می شود که سهم بازاریابان فعال در کشور های درحال توسعه از بازار تبلیغات جهانی از سه و نه دهم درصد به سی و پنچ و یک دهم درصد تا سال 2013 افزایش یابد. رشد متوسط سالیانه چین در این حوزه تا سال 2013 سیزده و شش دهم درصد خواهد بود.
این شرکت انتظار دارد که تا سال 2013 اینترنت بر روزنامه ها به عنوان دومین رسانه بزرگ تبلیغاتی غلبه کند. بودجه تبلیغات در روزنامه ها در سال 2010 هنوز 51 درصد بیشتر از اینترنت گزارش شد اما این رقم تا یک و چهار دهم درصد به طور سالیانه کاهش پیدا خواهد کرد. حدس زده می شود که تبلیغات اینترنتی با نرخ متوسط سالیانه چهارده و چهار دهم درصد در فاصله بین سال های 2010 تا 2013 رشد یابد.
تلویزیون به روند رو به رشد افزایش سهم خود از این بازار ادامه داده و تخمین زده می شود که تا سال 2013 سهم چهل و یک و هفت دهم درصدی خود را از این حوزه حفظ کند.

منبع: MBAnews.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه