شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود. این بار به بررسی کمپینهای تبلیغاتی پپسی به عنوان نزدیکترین رقیب کوکاکولا می پردازیم .

در این بخش به بررسی کمپینهای تبلیغاتی پپسی به عنوان نزدیکترین رقیب کوکاکولا می پردازیم .

آگهی تبلیغاتی با هدف حک نمودن برند و لوگوی پپسی

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 1



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : یادآوری و حک نمودن برند پپسی به عنوان ترجیح اول)

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 2



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : یادآوری و تاکید بر طبیعی بودن پپسی)

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 3



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : یادآوری و تاکید بر طبیعی بودن پپسی)

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 4



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و تفریحات لذت بخش مثل شنا کردن در استخر)

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 5



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و بهترین لحظات زندگی )

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 6



خلاقانه ترین تبلیغات محیطی پپسی (هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و موسیقی ) به همراه ایجاد امکان شنیدن موسیقی در مترو pepsiads3

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 7



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : ایجاد ارزش حتی برای یک قطره )
برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 8
 



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین : معرفی پپسی رژیمی )

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 9



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین : معرفی قوطی جدید پپسی با نام mini cans )

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 10



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین : معرفی قوطی جدید پپسی با نام mini cans )

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 11



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین :ترجیح پپسی به کوکا)
 در این پوستر پپسی به طرز بسیار ظریفی ترجیح و ارجحیتی برای خود نسبت به کوکا کولا ابراز می کند. قرار دادن قوطی جدید پپسی دقیقا در جای آرم و لوگوی بطری کوکاکولا

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 12



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین :ترجیح پپسی به کوکا)
 با اینکه هیچ نشانه ای از نام کوکا وجود ندارد ولی رنگ قرمز و فرم موج روی قوطی بلافاصله کوکاکولا را در ذهن مخاطب تداعی میکند.

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 13



خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین :ترجیح پپسی به کوکا)
معرفی محصول رژیمی جدید پپسی با نام مکس و تلقین داشتن طعم بسیار بهتر از کوکا (zero نام محصول رژیمی جدید شرکت کوکا) باز هم به چالش کشاندن کوکاکولا با نگاهی زیرکانه با شعار بهترین طعم بدون شکرMAX TASTE NO SUGAR

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 14



خلاقانه ترین تبلیغات محیطی پپسی ( کمپین :معرفی پپسی مکس)

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 15


خلاقانه ترین تبلیغات محیطی پپسی

برترین تبلیغات جهانی پپسی - تصویر 16

منبع : تبلیغ سیتی

باز نشر: 

برترین مجله اینترنتی ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه