وب‌سایت Forbes به تازگی لیست با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵ را منتشر نموده است.

سایت گجت نیوز: وب‌سایت Forbes به تازگی لیست با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵ را منتشر نموده است.جایگاه اول این لیست ۲۵ تایی را  کمپانی اپل با ارزش ۱۴۵.۳ میلیارد دلار تصاحب کرده و مایکروسافت و گوگل هم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم با ارزش ترین برند های جهان قرار دارند.در ادامه با هم نگاهی به این لیست می اندازیم.

رتبه اول: Apple با ارزش ۱۴۵.۳ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه دوم: Microsoft با ارزش ۶۹.۳ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه سوم: Google با ارزش ۶۵.۶ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه چهارم: Coca-Cola با ارزش ۵۶ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه پنجم: IBM با ارزش ۴۹.۸ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه ششم: McDonald’s با ارزش ۳۹.۵ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه هفتم: Samsung با ارزش ۳۷.۹ ملیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه هشتم: Toyota با ارزش ۳۷.۸ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه نهم: General Electric با ارزش ۳۷.۵ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه دهم: Facebook با ارزش ۳۶.۵ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه یازدهم: Disney با ارزش ۳۴.۶ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه دوازدهم: AT&T با ارزش ۲۹.۱ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه سیزدهم: Amazon.com با ارزش ۲۸.۱ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه چهاردهم: Louis Vuitton با ارزش ۲۸.۱ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه پانزدهم: Cisco با ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه شانزدهم: BMW با ارزش ۲۷.۵ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه هفدهم: Oracle با ارزش ۲۶.۸ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه هجدهم: Nike با ارزش ۲۶.۳ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه نوزدهم: Intel با ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه بیستم: Wal-Mart با ارزش ۲۴.۷ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه بیست و یکم: Verizon با ارزش ۲۴.۵ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه بیست و دوم: American Express با ارزش ۲۳.۴ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه بیست و سوم: Honda با ارزش ۲۲.۶ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه بیست و چهارم: Mercedes Benz با ارزش ۲۲.۵ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵


رتبه بیست و پنجم: Budweiser با ارزش ۲۲.۳ میلیارد دلار

با ارزش ترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۵

همانطور که در لیست بالا مشاهده می کنید ، کمپانی های حوزه فناوری نه تنها جایگاه اول تا سوم این لیست را از آن خود کرده اند ، بلکه بخش عمده ۲۵ برند با ارزش جهان را همین شرکت های همین حوزه تشکیل داده اند.

نکته جالب تر اینکه اپل به تنهایی با ارزش تر از مایکروسافت و گوگل می باشد !
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه