بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در جهان بر این باورند که با وجود لزوم برقراری ثبات در دنیای اقتصاد، سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی موفقیت بازار در آینده را تضمین خواهد کرد.

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در جهان بر این باورند که با وجود لزوم برقراری ثبات در دنیای اقتصاد، سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی موفقیت بازار در آینده را تضمین خواهد کرد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط متخصصان بازاریابی گروه B2 (گروه مشاوران سرمایه گذاری در بازارانگلیس) بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی تحت عنوان SME با توسعه استفاده از کانال های بازاریابی فرصت های بیشتری برای بقا در بازار به دست آورده اند.

استقبال 45 درصدی بنگاه های اقتصادی دنیا از آگهی های اینترنتی - تصویر 1

بررسی های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در جهان به استفاده از روش های جدید بازاریابی روی آورده اند. بر این اساس 45 درصد از آن ها به استفاده از آگهی های اینترنتی و35 درصد به استفاده از ایمیل های تبلیغاتی روی آورده اند.
در مقایسه با دیگر روش های رایج در زمینه بازاریابی ،امروزه شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها با هفت درصد افزایش نسبت به ماه فوریه به 30 درصد رسیده است. تاکید بر توسعه روابط عمومی نیز در مدت مشابه با هفت درصد رشد در میان بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی 17درصد آن ها را به تکاپو در این عرصه وا داشته است. اماعلی رغم محبوبیت بالای تبلیغات اینترنتی ابزارهای سنتی تبلیغاتی هنوز ارتباط خود را با وضعیت بازار حفظ کرده اند.
با نگاهی به وضعیت بازاریابی انتظار می‌رود که محبوبیت تبلیغات اینترنتی در میان این بنگاه ها در ماه آینده کاهش یافته و به40 درصد برسد. به همین ترتیب بر اساس پیش بینی های موجود میزان استفاده از ایمیل های تبلیغاتی در ماه آینده به 25 درصد و شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها به 15درصد خواهد رسید.
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بر این باورند که با وجود لزوم برقراری ثبات در دنیای اقتصاد، سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی موفقیت بازار در آینده را تضمین خواهد کرد.

استقبال 45 درصدی بنگاه های اقتصادی دنیا از آگهی های اینترنتی - تصویر 2
منبع : MBAnews.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه